< návrat zpět

Soud udělal tečku za rozkradením Fruty

Antonín Žiška se na verdikt odvolacího soudu dostavil osobně i se svým advokátem Tomášem Sokolem, který patří k nejdražším obhájcům u nás. Naproti tomu Jan Halouzka ani jeho obhájkyně Jana Řezáčová se k soudu do Brna neobtěžovali a omluvili se.
Okresní soud Žišku s Halouzkou odsoudil mimo jiné za to, že bez vědomí dalších akcionářů rozhodli o převodu 9 ochranných známek a dalšího majetku až do výše 56 milionů na společnost Mobility Zn, kterou vedli jejich příbuzní. Měli tak poškodit minoritní akcionáře a 27 věřitelů. „Majetek byl převáděn na firmy, kde byly ve statutárních orgánech sestra jednoho obžalovaného, dcera druhého obžalovaného. Bylo to vedeno ve zcela zjevném utajení a soudce nevěří, že tak bylo vedeno s dobrým úmyslem. Tomuto logickému závěru není co vytýkat," uvedl předseda brněnského senátu Aleš Flídr na námitky Žižkova advokáta Sokola.
Soudce připustil, že je složité vyjádřit výši škody, zejména u převodu ochranných známek, ale zároveň konstatoval, že není třeba zpochybňovat sumu, kterou za známky byla ochotna zaplatit společnost Hamé Babice, ze které se v obžalobě vycházelo.
Předseda senátu Flídr ale zpochybnil zdůvodnění svého znojemského kolegy Nahodila, který obžalovaným udělil tresty při spodní hranici sazby s tím, že od spáchání skutku uplynula již dlouhá doba. "To, že se řízení táhlo pět let, nebyla vina soudce," konstatoval Flídr.
Ten nakonec zamítl odvolání Jana Halouzky jako nedůvodné právě proto, že už dostal trest na samé spodní hranici. Žiškovi, který původně dostal souhrnný trest (společně s kauzou Fruta - Znojmia se řešil také jeho podíl na oklamání věřitelů v Centrální výrobně Hostěradice), ve výši tři roky a devět měsíců, jej snížil na tři roky.
Antonín Žiška ani jeho advokát Tomáš Sokol nechtěli verdikt Krajského soudu v Brně, který už by měl být v kauze krachu Fruty konečný, jakkoliv komentovat. Mají možnost ještě dovolání, to ale nemění nic na pravomocnosti jejich trestů.
Antonín Žiška spolu s Janem Halouzkou a Aloisem Dvořákem přišli jako většinový majitelé do znojemské Znojmie, kterou posléze přejmenovali na Frutu, v roce 2001. Krátce po svém příchodu přestali platit závazky Komerční bance a dostali tak podnik uměle do potíží, které vyvrcholily návrhem na konkurs. Mezitím se pokusili převést celý majetek Fruty na družstvo Mobility Zn se základním jměním 50 tisíc korun, kde, jak již bylo výše zmíněno, figurovali jejich příbuzní. Poté prodali ochranné známky společnosti Hamé Babice a začali rozprodávat také strojní vybavení Fruty. Nerezové linky tak zamířily třeba do sběrných surovin. Jmenovaný konkursní správce sice tyto kroky napadl, majetek, který se mu ale podařilo dostat zpátky byl znehodnocen, výroba nemožná a z následného nuceného prodeje zdaleka nebylo možno uspokojit pohledávky všech věřitelů.
Spolu s tímto koncem Fruty následoval i fyzický. Kdysi nejmodernější konzervárna v Evropě, postavená v roce 1958 byla zbourána a srovnána se zemí. Na jejím místě má vyrůst další z velkých obchodů.

 

Jak šel čas v kauze zániku znojemské Fruty


Po roce 1945
Vzniká družstvo Znojmia, které postupně soustřeďuje konzervárenství roztroušené ve Znojmě u řady menších či větších producentů do jednoho podniku. Družstvo Znojmia je začleněno jako závod do národního podniku Jihomoravské Fruty v Brně, později koncernový podnik Fruta Brno. V roce 1958 je na Dobšické ulici otevřena nová moderní okurkárna.

Rok 1990
Znojemská Fruta se vyčleňuje z brněnské Fruty, transformuje se na akciovou společnost a přejmenovává se na Znojmia, a. s.

Rok 1994
Necelých padesát procent akcií Znojmie je určeno pro druhou vlnu kuponové privatizace.

Rok 1995
První valná hromada nových akcionářů, která odhalila katastrofální stav hospodaření Fruty. Ta má ztrátu ve výši 117 milionů korun. Noví majitelé podávají žalobu na Fond národního majetku pro hospodářských zkreslení údajů, protože před nimi tuto skutečnost zatajil stejně jako pokutu ve výši 20 mil. Kč od Finančního úřadu. Žaloba je zamítnuta s odůvodněním, že kuponová privatizace je soudně nepřezkoumatelná.

Rok 1998
Akcionáři dojednávají s úvěrujícími bankami restrukturalizační plán, na základě jejich dohody vzniká Znojmia, Trade Mark, a.s. (ZTM)

Rok 2001 - 2002
Auditor konstatuje, že k 31. 12. 2000 byla společnost ekonomicky a finančně stabilizována a nebyla v účetním předlužení, dosáhla zisku. Počátkem roku 2001 přicházejí do ZTM prostřednictvím společnosti Agros jako majoritní akcionáři Jan Halouzka, Antonín Žiška a Alois Dvořák. Nové vedení společnosti přestává ihned splácet úvěry věřitelům, především Komerční bance. Ta po řadě urgencí v srpnu 2001 vyzývá Znojmii k okamžitému splacení jistiny a příslušenství. Celkem jde o zhrua 46 milionů korun. Když se banka svých peněz nedočká, podává návrh na konkurz. V tomto okamžiku je o osudu Znojmie rozhodnuto. Je jasné, že nový vlastník Znojmie přišel pouze proto, aby společnost vytuneloval a pohřbil. Noví majitelé podle zprávy auditora zřejmě také spekulovali s převodem závazku u Komerční banky na Konsolidační agenturu a s tím, že se přes nějakou nastrčenou osobu závazek vyřeší za zlomek původní ceny. Od Komerční banky ale závazek Znojmie odkoupil její největší konkurent Hamé Babice a následoval už jen strmý pád Znojmie. Majoritní vlastníci bez vědomí minoritních svolávají nelegálně valnou hromadu, na které převádějí majetek (cca 100 mil.Kč.) Znojmie přejmenované na Frutu do družstva Mobility Zn se základním jměním 50 tisíc korun a získávají podíl v družstvu 20 tisíc Kč. Družstvo Mobility ovládají jejich blízcí příbuzní. Ochranné známky Znojmie prodávají společnosti Hamé Babice. Konzervárenská výroba ve Znojmě končí.

Rok 2003
Teprve dva roky poté, co největší věřitel Fruty, Komerční banka podala návrh na prohlášení konkurzu, je konkurz skutečně Krajským soudem v Brně prohlášen. Majetek Fruty už je v té době prakticky bezcenný. Cokoliv mělo nějakou cenu, bylo z Fruty vyvedeno do společností příbuzných hlavních akcionářů. Policie začíná tyto i další machinace Halouzky a Žišky vyšetřovat. V prosinci předává případ Fruty brněnský vyšetřovatel do Znojma na příkaz státního zástupce Rujbra, dnes soudce ve Znojmě.

Rok 2004 - 2011
Konkurzní správce získává od Mobility Zn zpět majetek Fruty, jedná se už ale jen o zdevastované budovy a pozemky. Ty jsou později prodány v dražbě a kdysi nejmodernější konzervárna v Evropě je srovnána se zemí.
Vyšetřování krachu Fruty dostává na stůl ve Znojmě Bohuslav Spáčal, bývalý příslušník znojemské expozitury StB, jejímž velitelem byl František Řezáč, otec advokátky Jany Řezáčové, která Halouzkovi a Žiškovi zajišťovala všechny právní úkony. Není divu, že vyšetřování se táhne 4 roky, teprve po tom se dostává ke znojemskému soudu. Po řadě jednání, odvoláních a nových projednáváních je nakonec Jan Halouzka odsouzen na dva roky a devět měsíců, Antonín Žiška dostává o rok víc.

Rok 2012
Krajský soud v Brně potvrzuje trest pro Jana Halouzku, Antonínu Žiškovi jej upravuje na tři roky vězení.

 

Znojemský týden 13.8.2012

 

 Hlavní partneři Znojemských okurek:

Znojemský týden Znojemský týden
Váš regionální týdeník
www.znoj-tyden.cz
město ZNOJMO Město Znojmo

www.znojmocity.cz

okurka Občanské sdružení
Znojemské okurky

Slovenská 1, Znojmo
osznojemskeokurky.estranky.cz